Laboratorium 14

Udostępnienie aplikacji SPA do predykcji popularności

Przypomnijmy diagram planowanego systemu: image

W trakcie obecnego laboratorium zakończymy prace nad Etapem IV.

Wykorzystując język Python udostępnimy opracowany model jako aplikację SPA za pomocą GraphQL

Zadanie 14.0: Zapoznaj się z przykładowym projektem

Zapoznaj się z przykładowym projektem oraz jego readme (znajdują się tam potrzebne komendy). Co dzieje się w projekcie? Jak odbywa się komunikacja? Czym jest schemat GraphQL?

Zadanie 14.1: Przygotowanie definicji API (5 pkt)

Zaktualizuj plik schema, stwórz odpowiednie zapytanie oraz zdefiniuj odpowiednie typy dla zadania predykcji popularności.

Zadanie 14.2: Implementacja serwera oraz SPA (10 pkt)

Zaimplementuj resolver dla swojego zapytania (wykorzystaj klienta gRPC z poprzedniej listy), stwórz frontend do jego wywoływania.

Zadanie 14.3: Uruchomienie (5 pkt)

Przygotuj obraz docker oraz chart helm oraz uruchom rozwiązanie na klasterze k3s.