Laboratorium 13

Udostępnienie opracowanego modelu za pomocą gRPC

Przypomnijmy diagram planowanego systemu: image

W trakcie obecnego laboratorium zaczniemy prace nad Etapem IV.

Wykorzystując język Python udostępnimy opracowany model za pomocą gRPC

Zadanie 13.0: Zapoznaj się z przykładowym projektem

Zapoznaj się z przykładowym projektem oraz jego readme (znajdują się tam potrzebne komendy). Co dzieje się w projekcie? Jaki kod jest generowany oraz jak jest wykorzystywany?

Zadanie 13.1: Przygotowanie definicji API (5 pkt)

Przygotuj plik proto, zawierający definicję odpowiedniego serwisu wraz z metodą oraz odpowiednimi typami wejściowymi i wyjściowymi które pozwolą na ocenę ilości plusów które otrzyma wpis o zadanej treści. Pamiętaj o odpowiedniej modyfikacji kroku POE w pliku pyproject.toml (budowanie odpowiedniego pliku proto, domyślnie jest to sample)

Zadanie 13.2: Implementacja serwera oraz klienta (10 pkt)

Zaimplementuj serwer oraz klienta wykorzystując wygenerowane definicje. Przygotuj przykładowe wywołania metod serwera za pomocą klienta

Zadanie 13.3: Implementacja serwera oraz klienta (15 pkt)

Przygotuj obraz docker oraz chart helm oraz uruchom rozwiązanie na klasterze k3s.