Przetwarzanie danych masowych

** By Tomasz Kajdanowicz, Piotr Bielak, Roman Bartusiak, Krzysztof Rajda **