Slajdy z wykładów

Plan kursu


Nr

Temat

Data

Link do slajdów

1

Wprowadzenie do problemu przetwarzania danych masowych. Zasady zaliczenia.

2021-10-04

W1

2

Taksonomia metod przetwarzania danych masowych

2021-10-11

W2

3

Podstawowe metody zrównoleglania algorytmów uczenia maszynowego. Przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne

2021-10-18

W3

4

Spark - przetwarzanie danych z wykorzystaniem paradygmatu Map-reduce - przetwarzanie wsadowe

2021-10-25

W4

5

Spark - przetwarzanie danych z wykorzystaniem paradygmatu Map-reduce - przetwarzanie strumieniowe

2021-11-08

W5

6

Flink - przetwarzanie danych w sposób strumieniowy

2021-11-22

W6

7

Flink - przetwarzanie danych w sposób wsadowy

2021-11-29

W7

8

Produkcyjne aspekty utrzymywania i wdrażania aplikacjami

2021-12-06

W8

9

Platformy zarządzania zasobami obliczeniowymi - wprowadzenie, OpenStack

2021-12-13

W9

10

Platformy zarządzania zasobami obliczeniowymi - Kubernetes

2021-12-15

W10

11

Metody automatyzacji zarządzania produkcyjnymi aplikacjami

2022-01-03

W11

12

Języki do przetwarzania danych masowych

2022-01-10

W12

13

Przykładowe metody z rodziny Gradient Boosting Machine

2022-01-17

W13

14

Zaawansowane metody zrównoleglania algorytmów uczenia maszynowego

2022-01-24

15

Recap - podsumowanie wykładu

2022-01-31