Na licencji Pixabay

L1: Zasady laboratorium

Efekty kształcenia laboratorium


 • zapoznasz się z zasadami BHP

 • dowiesz się, co będziemy ćwiczyć w trakcie tego semestru

 • poznasz zasady oceniania

BHP


W tym semestrze zajęcia odbywają się początkowo zdalnie. W związku z tym, należy dołożyć wszelkich starań by:

 1. zadbać o ergonomię pracy przy komputerze (więcej informacji np. tutaj)

 2. zadbać o podstawowe BHP przebywania w domu (więcej informacji np. tutaj)

 3. zadbać o bezpieczeństwo korzystania z sieci (więcej informacji np. tutaj)

Plan kursu


Nr lab.

Temat laboratorium

Data grup TP

Termin oddania TP

Data grup TN

Termin oddania TN

1

Wprowadzenie i przygotowanie środowiska

2022.03.04

-

2022.03.04

-

2

Podstawowe biblioteki do odkrywania wiedzy

2022.03.11

2022.03.18

2022.03.18

2022.03.25

3

Analiza zbioru danych

2022.03.25

2022.04.01

2022.04.01

2022.04.08

4

Preprocessing danych

2022.04.08

2022.04.15

2022.04.20

2022.04.27

5

Zastosowanie metod uczenia maszynowego

2022.04.22

2022.04.29

2022.04.29

2022.05.06

6

Narzędzia zarządzania eksperymentami

2022.05.06

2022.05.13

2022.05.13

2022.05.20

7

Produktyzacja procesów odkrywania wiedzy

2022.05.20

2022.05.27

2022.05.27

2022.06.03

8

Rozwiązywanie realnego problemu PDiOW

2022.06.10

-

2022.06.10

-

Zasady laboratorium


Zajęcia

 1. Kurs składa się z 8 zajęć.

 2. Pierwsze zajęcia (niniejsze) służą wprowadzeniu i zrównaniu podstawowego poziomu wiedzy.

 3. Kolejne 6 zajęć składać się będzie ze wstępu teoretycznego okraszonego przykładami i zestawu zadań do wykonania.

 4. Po 5 zajęciach zostanie ogłoszony zadanie konkursowe do wykonania

 5. Ostatnie zajęcia będą prezentacją najlepszych prac konkursowych

Wykonywanie zadań

 1. Zadania wykonujemy przy pomocy środowiska Github Classroom.

 2. Każdy rozwiązuje zadania indywidualnie.

 3. Wykryte plagiaty skutkują niezaliczeniem laboratorium.

 4. Materiały do laboratorium będą dostarczone w postaci Jupyter Book, a zadania w formie repozytorium na platformie Github Classroom.

 5. Jako oddanie zadania do oceny rozumiemy commit kodu rozwiązującego zadanie do odpowiedniego repozytorium.

 6. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest uzyskanie ze wszystkich laboratoriów co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania

Punktacja

 1. Rozwiązując zadania z laboratoriów 2-7 można zdobyć max 13pkt za każde.

 2. Wykonując zadanie konkursowe można zdobyć max 22pkt.

 3. Termin oddania zadań mija o północy następnego tygodnia - tj. mając zajęcia we wtorek, termin oddania to następny poniedziałek godzina 23:59.

 4. Oddając w następnym tygodniu, zdobyte punkty przemnażamy przez 50%.

 5. Sumaryczna ilość punktów do zdobycia podczas całego kursu to 100pkt.

 6. Możliwe jest zdobycie dodatkowych punktów za wyróżniające się rozwiązania, działania i zachowania.

Skala oceniania:

% pkt

ocena

<50%

brak zaliczenia (2.0)

[50%, 60%)

dostateczny (3.0)

[60%, 70%)

dostateczny+ (3.5)

[70%, 80%)

dobry (4.0)

[80%, 90%)

dobry plus (4.5)

[90%, 100%)

bardzo dobry (5.0)

>100%

celujący (5.5)

Bezpośredni kontakt do prowadzących: